Garso klasifikavimo protokolai

 

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.

 

Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:

1. Dvibučiui ar daugiabučiui namui;

2. Blokuotiems vienbučiams gyvenamiesiems pastatams

3. Gydymo paskirties pastatui

4. Mokslo paskirties pastatui

5. Viešbučių paskirties pastatui

 

Reikalingi dokumentai: 

1. Registrų centro pažymėjimas

2. Statybos leidimas

3. Techninis projektas

4. Kadastrinių matavimų byla

 

Dirbame operatyviai ir už labai patrauklias Jums kainas!