Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

 

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas (LKS-94 valstybinėje koordinačių sistemoje) ploto nustatymui, plano ir kitų techninių dokumentų parengimas. Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, žemės naudmenų kontūrai. Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai. Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė.

 

KADASTRINIAI (GEODEZINIAI) MATAVIMAI REIKALINGI:

1. Norint parduoti, padalinti ir atidalinti, sujungti atliekant jų amalgamaciją žemės sklypus.

2. Taip pat norint išnuomoti ar suteikti panaudą kitos paskirties valstybinės žemės sklypams, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

3. Matavimai taip pat atliekami žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

 

Reikalingi dokumentai:

1. Sklypo Registrų centro pažymėjimas

2. Preliminarus  žemės sklypo planas

 

Dirbame operatyviai ir už labai patrauklias Jums kainas!