Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

 

Atliekami tokie pertvarkymo projektai:

1. Sklypo formavimo pertvarkymo

2. Žemėtvarkos

3. Žemės sklypų sujungimo

4. Žemės sklypų suformavimo

5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

6. Žemės sklypų pertvarkymo

7. Žemės sklypų padalijimo

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami:

1. Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje

2.Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą

3. Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus

4. Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus

5. Prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo

6. Keičiant gretimų žemės sklypų ribas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu

7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus

zemes_sklypai

Dirbame operatyviai ir už labai patrauklias Jums kainas!