Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Tokia paslauga teikiama žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties sklypams.

Tokie projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai, sklypų vertė bei ribos, kurios paženklinamos.

zemes_sklypai