Statinių kadastriniai matavimai (inventorinės bylos)

Statinių kadastriniai matavimai atliekami:

1. Pastačius ir norint įregistruoti baigtumą RC

2. Rekonstravus

3. Pakeitus paskirtį

4. Padalinus, atskyrus ar sujungus patalpas

5. Kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas Statybos leidimas ir statybos užbaigimas teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Nugriovus

7. Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.

 

Atliekame šių statinių kadastrinius matavimus:

1. Gyvenamųjų pastatų (vieno-dviejų butų, daugiabučiai)

2. Negyvenamųjų pastatų (sodo namai, komerciniai ir pramoniniai pastatai bei kiti pagalbinio ūkio pastatai)

3. Butų

4. Palėpių

5. Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų

 

Reikalingi dokumentai: 

1. Žemės sklypo (statinių) Registrų centro pažymėjimas

2. Techninis projektas

3. Statybos leidimas

4. Žemės sklypo planas

 

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atlieka asmenys, turintys šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

 

Dirbame operatyviai ir už labai patrauklias Jums kainas!